İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih
 3. Sırasıyla 36 Osmanlı Padişahı

Sırasıyla 36 Osmanlı Padişahı

featured

Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’den son padişah Mehmed Vahdeddin’e kadar tahta geçiş sırasıyla 36 Osmanlı padişahını; Kuruluş Devri, Fetret Devri, Yükselme Devri, Duraklama Devri ve Gerileme Devri başlıkları altında sizler için derledik.

Sırasıyla Osmanlı Padişahları

 1. Osman Gazi (1300-1324) – 24 yıl
 2. Orhan Gazi (1324-1360) – 36 yıl
 3. I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) – 29 yıl
 4. Yıldırım Beyazıt (1389-1402) – 13 yıl
 5. Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.
 6. II. Murat (1421-1451) – 28 Yıl
 7. Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) -30 yıl
 8. II..Beyazıt (1481-1512) – 31 yıl
 9. Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) – 8 yıl.
 10. Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566)-  46 yıl.
 11. II. Selim (1566-1574) – 8 yıl.
 12. III. Murat (1574-1595) – 21 yıl.
 13. III. Mehmet (1595-1603) – 8 yıl.
 14.  I. Ahmet (1603-1617) -14 yıl.
 15. I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) – 2 yıl
 16. II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) -5 yıl. Öldürülen ilk padişah.
 17. IV. Murat (1623-1640) -17 yıl.
 18. I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) -8 yıl.
 19. IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) -39 yıl.
 20. II. Süleyman (1687-1691) -4 yıl.
 21.  II. Ahmet (1691-1695) -4 yıl.
 22. II. Mustafa (1695-1703) -8 yıl.
 23. III. Ahmet (1703-1730) -27 yıl.
 24. I. Mahmut (1730-1754) -24 yıl.
 25. III. Osman (1754-1757) -4 yıl.
 26.  III. Mustafa (1757-1774) -17 yıl.
 27. I. Abdülhamit (1774-1789) -15 yıl.
 28.  III. Selim (1789-1807) – 8 yıl.
 29. IV. Mustafa (1807-1808) -1 yıl.
 30. II. .Mahmut (1808-1839) -31 yıl.
 31. Abdülmecit (1839-1861) -22 yıl.
 32.  Abdülaziz (1861-1871) -10 yıl.
 33. V. Murat (1876) -3 ay.
 34. II. Abdülhamit (1876-1909) -33 yıl.
 35. V. Mehmet Reşat (1909-1918) -9 yıl.
 36.  VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) -4 yıl.

Kuruluş Devri Padişahları

(1299 – 1326)

Osman Gazi

 • Doğum Yeri: Söğüt  / 1258
 • Ölüm Yeri: Bursa – Nikris / 1326
 • Tahta Çıkış: 1299
 • Ebeveynleri: Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun
 • Eşleri: Malhun Hatun,
 • Şeyh Edebali’nin kızı Râbia Bala Hâtûn
 • Erkek Çocukları:  Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey
 • Kız Çocukları: Fatma Hatun

Orhan Gazi

 • Doğum Yeri: Söğüt / 1281
 • Ölüm Yeri: Bursa / 1359
 • Tahta Çıkış: 1326
 • Ebeveynleri: Osman Gazi ve Malhun Hatun
 • Eşleri: Yarhisar Tekfur’unun kızı Holofira (Nilüfer Hatun), VI. Yoannis Kantakuzenos’un kızı Teodora, Bizans İmparatoru’nun kızı Asporça Hatun, Bizans İmparatoru VI. İoannis ile Bulgar Prensesi İrini’nin kızı Theodora Maria Hâtûn,  Mahmud Âlp’in kızı Eftandise Hâtûn
 • Erkek Çocukları: Süleyman Pasa, Murad Hüdavendigâr, Ibrahim, Halil, Kasım
 • Kız Çocukları: Fatma Hatun

Sultan 1. Murad (Murad Hüdavendigâr)

 • Doğum Yeri: Bursa / 1326  
 • Ölüm Yeri: Kosova / 1389
 • Tahta Çıkış: 1359
 • Ebeveynleri: Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun
 • Eşleri: Bulgar Kralının kızı Marya Thamara Hatun, Kızıl Murad Bey’in kızı Paşa Melek Hatun, II. Süleyman Şah Paşa’nın kızı Fûl-Dâne Hâtûn (Fulane Hatun), Gül Çiçek Hatun
 • Erkek Çocukları: Yakub Çelebi, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve İbrahim
 • Kız Çocukları: Nefise ve Sultan Hatun

I. Bayezid – Yıldırım Bayezid

 • Doğum Yeri: Edirne / 1360
 •  Ölüm Yeri:  Akşehir / 1402
 • Tahta Çıkış: 1389
 • Ebeveynleri: Sultan 1. Murat ve Gül Çiçek Hatun
 • Eşleri: Bizans Prensesi Angelina Hâtûn, Konstantin’in kızlarından birisi olan Hatun ,Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı Devlet (Şah) Hâtûn, Macar Kontu János’un kızı Maria Hâtûn, Bizans İmparatoru Manuil Paleologos’un kızlarından birisi, Bizans İmparatoru V. İoannis’un karısı Helena Kantakuzinu’dan olan kızlarından birisi, Aydınoğlu Emir Fahr’ed-Dîn İsa Bey’in kızı Hafsa Hatun, Dulkadiroğlu Şaban Süli Bey’in kızı Sultan Hâtûn, Sırp kralı Lazar Hrebelyanoviç’in kızı Mileva Olivera Despina Hâtûn, Devlet Hâtûn
 • Erkek Çocukları: Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım Çelebi
 • Kız Çocukları: Fatma Sultan

Fetret Devri (1402-1413) Padişahları

Sultan Çelebi Mehmed

 • Doğum Yeri: Bursa / 1389
 •  Ölüm Yeri: Edirne / 1421
 • Tahta Çıkış: 1413
 • Ebeveynleri: Yıldırım Bayezid ve Devlet Hatun
 • Eşleri: Şâd-Geldi Ahmed Paşa’nın kızı Şâh-Zâde Kumru Hânım, Dividdar Ahmed Bey’in kızı Şehzade Hatun, Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı Emine Hâtûn
 • Erkek Çocukları: Mustafa Çelebi, İkinci Murad, Ahmed, Yusuf, Mahmud.
 • Kız Çocukları: Fatma ve Selçuk Hatun.

II. Murad

 • Doğum Yeri: Amasya / 1404
 • Ölüm Yeri: Edirne / 1451
 • Tahta Çıkış: 1421  
 • Ebeveynleri: Çelebi Mehmed ve Emine Hatun
 • Eşleri: Dulkadiroğulları Beyliği’nden  Âlime Hâtûn, Damat Karaca Paşa’nın kızı Hatun, Amasyalı Mahmud-Şâh Bey’in kızı Yeni Hâtûn ,Abdullah kızı Hüma Hatun, İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Tac’ün-Nisâ Hâtûn, Corac Bronkoviç’in kızı Mara Hâtûn, Hundî Hânım
 • Erkek Çocukları: Fatih Sultan Mehmed, Ahmed, Alâeddin, Orhan, Hasan, Ahmed
 • Kız Çocukları: Şehzade ve Fatma Hatun.

Yükselme Devri Padişahları

 

Fatih Sultan Mehmed

 • Doğum Yeri: Edirne / 1432 
 • Ölüm Yeri: Maltepe / 1481
 • Tahta Çıkış: 1451
 • Ebeveynleri: II. Murad ve Hüma Hatun
 • Eşleri: Abdullah Arnavud kızı I. Gül-Bahar Hâtûn, Karamanoğulları’ndan İbrahim Bey’in kızı Gül-Şâh Hâtûn, Zülkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn, Zağanos Muhammed Paşa’nın kızı Hatice Hâtûn, Gatteluzio’nın kızı Hatun, Türkmen Kardeşi Ali Bey’in kızı Çiçek Hâtûn, Demetrios Paleologus’un kızı Helene Hâtûn, Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı Anna Hâtûn, Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı Alexias Hâtûn, Karamanoğulları’ndan Muhammed bin İbrahim Bey’in kızı Hatun
 • Erkek Çocukları: II. Bayezid, Cem Sultan, Şehzade Mustafa
 • Kız Çocukları: Geverhan Sultan

II. Bayezid

 • Doğum Yeri: Dimetoka / 1447 
 • Ölüm Yeri: Büyükçekmece / 1512
 • Tahta Çıkış: 1481
 • Ebeveynleri: Fatih Sultan Mehmet ve I. Gülbahar Hatun
 • Eşleri: Abdullah Vehbi kızı Nigar Hatun, Abdullah kızı Şirin Hâtûn, Abdullah kızı Bülbül Hâtûn, Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı I. Ayşe Hâtûn, Abd’ül-Hay kızı Gül-Ruh Hâtûn, Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı Hüsnü-Ş ûn, Gül-Fem Hâtûn, Abd’üs-Samed kızı II. Gül-Bahar Hâtûn, Kefe Sancak Beyi Muhammed’in kızı Ferah-Şâd Hâtûn, Kaptan-ı Derya Damat Güveği Sinan Paşa’nın kızı, Abd’ül-Hay kızı Muhterem Hâtûn

 

 • Erkek Çocukları: Mahmud, Ahmed, Sehinsah, Yavuz Sultan Selim, Mehmed, Korkud, Abdullah, Âlimsah
 • Kız Çocukları: Aynisah, Gevher, Mülük Sultan, Hatice Sultan, Selçuk ve Hüma Hatun.

Yavuz Sultan Selim

 • Doğum Yeri: Amasya / 1470 
 • Ölüm Yeri: Çorlu / 1520
 • Tahta Çıkış: 1512
 • Ebeveynleri: II. Bayezid ve II. Gülbahar Hatun
 • Eşleri: Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızı II. Ayşe Hâtûn, Abdü’l-Muin kızı Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan

 

 • Erkek Çocukları: Kanuni Sultan Süleyman
 • Kız Çocukları: Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafsa Sultan, Sah Sultan

Kanunî Sultan Süleyman

 • Doğum Yeri: Trabzon / 1494
 • Ölüm Yeri: Zigetvar / 1566
 • Tahta Çıkış: 1520
 • Ebeveynleri: I. Selim ve Ayşe Hafsa Sultan
 • Eşleri: Fülâne Hâtûn, Gülfem Hâtûn, Mirza İdar Termuk’un kızı Mahidevran Sultan, Hürrem Haseki Sultan
 • Erkek Çocukları: İkinci Selim, Bayezid, Abdullah, Murad, Mehmed, Mahmud, Cihangir, Mustafa
 • Kız Çocukları: Mihrimah Sultan, Raziye Sultan

Duraklama Devri Padişahları

II. Selim

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1524 
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1574
 • Tahta Çıkış: 1566
 • Ebeveynleri: I. Süleyman veHürrem Sultan
 • Eşleri: VenedikDükü Sebastiano Venier’in kardeşi olanNicolò Venier ile Violanta Baffo’nun kızı Afife Nûr-Banû Valide Sultan, Selimiye Sultan
 • Erkek Çocukları: Üçüncü Murad, Abdullah, Osman, Mustafa, Süleyman, Mehmed, Cihangir.
 • Kız Çocukları: Fatma Sultan, Sah Sultan, Gevherhan Sultan, Esma Sultan.

III. Murad

 • Doğum Yeri: Manisa / 1546
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1595
 • Tahta Çıkış: 1574
 • Ebeveynleri: II. Selim ve Nurbanu Sultan
 • Eşleri: Venedikli meşhur şair Zorzi (Giorgio) Baffo’nun akrabası Safiye Sultan, Şah-i Huban Hatun, Şems-i Ruhsar Hatun, Naz-Perver Hatun, Mihriban Hatun, Fahriye Hatun, Eflak Lordu III. Mircea Shoban’nın kızı Hatun
 • Erkek Çocukları: Üçüncü Mehmed, Selim Bayezid, Mustafa, Osman, Cihangir, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Hasan, Ahmed, Yakub, Alemsah, Yusuf, Hüseyin , Korkud, Ali, Ishak, Ömer, Alaeddin, Davud.
 • Kız Çocukları: Ayse Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Fahriye Sultan.

III. Mehmed

 • Doğum Yeri: Manisa / 1566
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1603
 • Tahta Çıkış: 1595
 • Ebeveynleri: III. Murad ve Safiye Sultan
 • Eşleri: Fûldane Sultan, Handan I. Valide Sultan, Halime II. Vâlide Sultan
 • Erkek Çocukları: Birinci Ahmed, Birinci Mustafa, Selim, Mahmud
 • Kız Çocukları:

I. Ahmed

 • Doğum Yeri: Manisa / 1590
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1617
 • Tahta Çıkış: 1603
 • Ebeveynleri: III. Mehmed ve Handan Sultan
 • Eşleri: Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan, Fatma Sultan, Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan
 • Erkek Çocukları: İkinci Osman, Dördüncü Murad, Sultan Ibrahim, Bayezid, Süleyman, Kasım, Mehmed, Hasan, Selim, Hanzâde, Ubeyde,Kız Çocukları: Gevherhan Sultan, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Atike Sultan

I. Mustafa

 • Doğum Yeri: Manisa / 1591 
 • Ölüm Yeri: İstanbul /1699
 • Tahta Çıkış: 1617
 • Ebeveynleri: Sultan III.Mehmet ve Handan Sultan
 • Eşleri: –
 • Erkek Çocukları: –
 • Kız Çocukları: –

Genç Osman

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1604 
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1622
 • Tahta Çıkış: 1618
 • Ebeveynleri: I. Ahmed ve Mahfiruz Hatice Sultan
 • Eşleri: Pertev Paşa’nın torunu Ayşe Sultan, Meylişah Sultan ,Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı Akile (Rukiyye) Hanım
 • Erkek Çocukları: Ömer, Mustafa
 • Kız Çocukları: Zeynep Sultan

IV. Murad

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1612
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1640
 • Tahta Çıkış: 1623
 • Ebeveynleri: I. Ahmed ve Kösem Sultan
 • Eşleri: Ayşe Haseki Sultan, Sanavber Hatun
 • Erkek Çocukları: Şehzade Süleyman, Şehzade Ahmet, Şehzade Mehmet, Şehzade Alaaddin
 • Kız Çocukları: Safiye Sultan, Gevher Sultan, İsmihan Kaya Sultan, Rukiye Sultan, Bedia Sultan (Ayşe Bedia Sultan), Hafsa

İbrahim

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1615
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1648
 • Tahta Çıkış: 1640
 • Ebeveynleri: Kösem Sultan ve I. Ahmed
 • Eşleri: Turhan Hatice Valide Sultan, Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan, Hatice Mu’azzez Haseki Sultan, Ayşe Haseki Sultan, Saçbağlı Haseki Sultan, Mah-i Enver Haseki Sultan, Şivekar Haseki Sultan, Hüma Şah Sultan
 • Erkek Çocukları: Dördüncü Mehmed, İkinci Süleyman, İkinci Ahmed, Orhan, Bayezid, Cihangir, Selim, Murad
 • Kız Çocukları: Ümmü Gülsüm Sultan, Peykan Sultan, Atike Sultan, Ayşe Sultan, Gevherhan Sultan.

 

IV. Mehmed

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1642
 • Ölüm Yeri: Edirne / 1693
 • Tahta Çıkış: 1648
 • Ebeveynleri: İbrahim ve Hatice Turhan Sultan
 • Eşleri: Venedik asıllı Retimo Verzizzi’nin kızı Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan, Afife Haseki Sultan, Rabia Haseki Sultan, Kaniye Haseki Sultan, Siyavuş Haseki Sultan, Gül-Beyaz İkbal, Rukiye Hanım, Cihan-Şah Gözde, Dürriye Gözde, Nev-Ruz Gözde
 • Erkek Çocukları: İkinci Mustafa, Üçüncü Ahmed, Bayezid.
 • Kız Çocukları: Hatice Sultan, Safiye Sultan, Ümmü Gülsüm Sultan, Fatma Sultan.

II. Süleyman

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1642
 •  Ölüm Yeri: Edirne / 1691
 • Tahta Çıkış: 1687
 • Ebeveynleri:  İbrahim veSaliha Dilaşub Sultan
 • Eşleri: Hatice Hatun, Behzad Hatun, İvaz Hatun, Sülün Hatun, Şah-Süvar Hatun, Zeyneb Hatun
 • Erkek Çocukları: –
 • Kız Çocukları: –

II. Ahmed

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1643 
 • Ölüm Yeri: Edirne / 1695
 • Tahta Çıkış: 1691
 • Ebeveynleri: İbrahim ve Hatice Muazzez Sultan
 • Eşleri: Rabi’a Haseki Sultan, Sâyeste Hanım
 • Erkek Çocukları: İbrahim, Selim
 • Kız Çocukları: Atike Sultan, Hatice Sultan, Asiye Sultan.

Gerileme Devri Padişahları

II. Mustafa

 • Doğum Yeri: Edirne, 1664 
 • Ölüm Yeri: Edirne, 1703
 • Tahta Çıkış: 1695
 • Ebeveynleri: IV. Mehmed ve Emetullah Sultan
 • Eşleri: Âlî-Cenâp Haseki Sultan, Saliha Sebkâti Vâlide Sultan, Hâfize Haseki Sultan, Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan, Afife Hatun, Hüma Şah Hatun, Mah-Firuz Hatice Hatun, Hanife İkbal, Fatma Şahin Hâtûn
 • Erkek Çocukları: Birinci Mahmud, Üçüncü Osman, Küçük Ahmed, Hüseyin, Selim, Mehmed, Murad, Osman
 • Kız Çocukları: Ümmügülsüm, Ayşe, Emetullah, Emine, Rukiye, Safiye, Zahide, Atike, Fatma, Zeyneb, Zahide.

III. Ahmed

 • Doğum Yeri: Bulgaristan /1673
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1736
 • Tahta Çıkış: 1703
 • Ebeveynleri: IV. Mehmed ve Emetullah Sultan
 • Eşleri: Kadve Abd’ûl-Minnan’ın kızı Ümmetullah Bânû Baş Kadınefendi, Rukıyye Kadınefendi, Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi, Hatice Kadınefendi, Şâhin Kadınefendi, Râbi’a Şermi Kadınefend, Emine Muşalli Kadınefendi, Zeyneb Kadınefendi, Gülşen Kadınefendi, Fatıma Kadınefendi, Ümmü Külsüm Kadınefendi, Hüsn-ü-Şâh Kadınefendi, Fatıma Hüma-Şah Kadınefendi, Hürrem Kadınefendi, Meyli Kadınefendi, Nazife Kadınefendi, Nijad Kadınefendi, Hanife Kadınefendi, Ayşe Buhari Hânımefendi, Şayeste Hânımefendi, Hatem Hânımefendi
 • Erkek Çocukları: Birinci Abdülhamid, Üçüncü Mustafa, Süleyman, Bayezid, Mehmed, İbrahim, Numan, Selim, Ali, İsa, Murad, Seyfeddin, Abdülmecid, Abdülmelik
 • Kız Çocukları: Emine, Rabia, Habibe, Zeyneb, Zübeyde, Esma, Hatice, Rukiye, Saliha, Atike, Reyhan, Esime, Ferdane, Nazife, Naile, Ayşe, Fatma, Emetullah, Ümmüselma, Emine, Rukiye, Zeyneb, Sabiha.

I. Mahmud

 • Doğum Yeri: Edirne / 1696
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1754
 • Tahta Çıkış:1730
 • Ebeveynleri: II. Mustafa ve Saliha Sultan
 • Eşleri:Hace Alî-Cenâp Kadınefendi, Ayşe Kadınefendi, Hace Ayşe Kadınefendi, Hatice Kadınefendi, Raziye Kadınefendi, Hatem Kadınefendi, Tiryâl Kadınefendi, Hace Verd-i Naz Kadınefendi, Hatice Rami Kadınefendi, Meyyase Hanımefendi, Fehmi Hanımefendi, Sırrı Hanımefendi, Habbibe Hanımefendi
 • Erkek Çocukları: –
 • Kız Çocukları: –

III. Osman

 • Doğum Yeri: Edirne / 1699
 •  Ölüm Yeri: İstanbul / 1757
 • Tahta Çıkış: 1754
 • Ebeveynleri: II. Mustafa ve Şehsuvar Sultan
 • Eşleri: Leyla Kadınefendi, Zevki Kadınefendi, Ferhunde Emine Kadınefendi
 • Erkek Çocukları: –
 • Kız Çocukları: –

III. Mustafa

 • Doğum Yeri: Edirne / 1717
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1774
 • Tahta Çıkış: 1757
 • Ebeveynleri: III. Osman ve Emine Mihrişah Kadınefendi
 • Eşleri: Ayn’ül-Hayat Kadınefendi, Fehime Kadınefendi, Mihr-î-Şah Valide Sultan, Rif’at Kadınefendi, Ayşe Adil-Şah Kadınefendi, Binnaz Kadınefendi
 • Erkek Çocukları: Üçüncü Selim, Mehmed
 • Kız Çocukları: Şah Sultan, Fatma Sultan, Bekhan Sultan, Fatma Sultan, Hibetullah Sultan

I. Abdülhamid

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1725  
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1789
 • Tahta Çıkış: 1774
 • Ebeveynleri:  III. Ahmed ve Rabia Şermi Kadınefendi
 • Eşleri: Ayşe Kadınefendi, Hüma Şâh Kadınefendi, Haciye Hatice Ruh-Şâh Kadınefendi, Binnaz Kadınefendi, Mû’teber Kadınefendi, Misl-i Neyap Kadınefendi, Nevrâz Kadınefendi, Mihribân Kadınefendi, Fatima Şeb-Zafer Kadınefendi, Mehtâb Kadınefendi, Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan, Dil-Pezir Kadınefendi, Nakş-î-Dil Valide Sultan, Nükhet-Sedâ Hânımefendi, Ayşe Hânımefendi, Ruşen Hanınefendi
 • Erkek Çocukları: Dördüncü Mustafa, İkinci Mahmud, Murad, Nusret, Mehmed, Ahmed, Süleyman.
 • Kız Çocukları: Esma, Emine, Rabia, Saliha, Alimşah, Dürrüşehvar, Fatma, Melikşah, Hibetullah Zekiye.

III. Selim

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1761 
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1808
 • Tahta Çıkış: 1789
 • Ebeveynleri: III. Mustafa ve Mihrişah Valide Sultan
 • Eşleri: Nâfîze Kadınefendi, Nâfîze Kadınefendi, Zib-i Fer Kadınefendi, Afîtab Kadınefendi, Re’fet Kadınefendi, Nur-i Şems Kadınefendi, Dim-Hoş Kadınefendi, Gonca-Nigar Kadınefendi, Meh-Bube Kadınefendi, Tab-ı Zafer Kadınefend, Mîhrîban Hanımefendi, Nefise Hanımefendi, Pakize Hanımefendi, Fatma Fer-i Cihan Hanımefendi, Ayn-ı Safa Hanımefendi, Meryem Hanımefendi
 • Erkek Çocukları: –
 • Kız Çocukları: –

IV. Mustafa

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1779
 • Ölüm Yeri: İstanbul 1808
 • Tahta Çıkış: 1807
 • Ebeveynleri: I. Abdülhamid ve Ayşe Sineperver Sultan
 • Eşleri: Şevk-i Nûr Kadınefendi, Dil-Pezir Kadınefendi, Seyyâre Kadınefend, Peyk-i Dil Kadınefend
 • Erkek Çocukları: –
 • Kız Çocukları:  Emine Sultan

II. Mahmud

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1785
 •   Ölüm Yeri: İstanbul / 1839
 • Tahta Çıkış: 1808
 • Ebeveynleri: I. Abdülhamid ve Nakşidil Valide Sultan
 • Eşleri: Fatma Kadınefendi, Âlî-Cenâp Kadınefendi, Haciye Pertev-Piyale Nev-Fidan Kadınefendi, Misl-i Nâyab Kadınefendi, Kamerî Kadınefendi, Ebr-i Reftâr Kadınefendi, Zer-Nigâr Kadınefendi, Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan, Aşûb-u Cihan Kadınefendi,Vuslat Kadınefendi, Nûr-u Tab Kadınefendi, Haciye Hoş-Yar Kadınefendi, Perviz-Felek Kadınefendi, Hüsn-ü Melike Hanımefendi, Zeyn-i Felek Hanımefendi, Lebriz-Felek Hanımefendi, Tiryal Hânımefendi, Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan
 • Erkek Çocukları: Abdülmecid, Abdülaziz, dört tane Ahmed isimli Şehzade, Bayezid, Abdülhamit, Süleyman, Mehmed, Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah, Osman
 • Kız Çocukları: Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Şah Sultan, Saliha Sultan, Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Adile Sultan.

1839 Tanzimat Fermanı Sonrası

Abdülmecid

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1823
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1861
 • Tahta Çıkış:1839
 • Ebeveynleri: II. Mahmud ve Bezmialem Sultan
 • Eşleri: Servet-Sedâ Kadınefendi, Hoş-Yar Kadınefendi, Şevk-Efzâ Vâlide Sultan, Tîr-î-Müjgan Kadınefendi, Verd-i Cânan Kadınefendi, Ruz-i Dil Kadınefendi, Gül-Kemâl Kadınefendi, Şâh Cihân Kadınefendi, Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi, Râhime Piristû Vâlide Sultan, Zerrin-i Melîke Hanımefendi, Düzd-i Dil Kadınefendi, Nesrin Hanımefendi, Ceylan-Yar Hanımefendi, Nükhet-Sezâ Hanımefendi, Nâvek-i Misâl Hanımefendi, Meh-Tâb Kadınefendi, Nergiz Hanımefendi, Nev-Eser Hanımefendi, Nâlân-ı Dil Hanımefendi, Şayeste Hanımefendi, Ayşe Ser-Firaz Hanımefendi, Bezm-i Cihân Kadınefendi, Hüsn-ü Cihân Hanımefendi, Safderun Hanımefendi, Safderun Hanımefendi, Şems-i Nûr Hanımefendi
 • Erkek Çocukları: Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşat, Ahmed Kemaleddin Efendi, Mehmed Burhaneddin Efendi, Ahmed Nureddin Efendi, Süleyman Selim Efendi, VI. Mehmed Vahdettin
 • Kız Çocukları: Fatma Sultan, Refia Sultan, Cemile Sultan, Münire Sultan, Behice Sultan, Seniha Sultan, Mediha Sultan, Naile Sultan, Bedia Sultan, Samiye Sultan, Şehime Sultan, Sabiha Sultan, Aliye Sultan, Fehime Sultan, Mühibe Sultan, Mukbile Sultan, Naime Sultan, Neyyire Sultan, Behiye Sultan, Zekiye Sultan, Nazime Sultan

Abdülaziz

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1830
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1876
 • Tahta Çıkış: 1861
 • Ebeveynleri: II. Mahmud ve Pertevniyal Valide Sultan
 • Eşleri: Dürr-i Nev Kadınefendi, Edâ Dil Kadınefendi, Hayran-ı Dil Kadınefendi, Neş’erek (Nesrin) Kadınefendi, Gevheri Kadınefendi, Mehr-i Şah Hanımefendi, Yıldız Hanımefendi
 • Erkek Çocukları: Yusuf İzzeddin Efendi, Mahmud Celaleddin Efendi, Mehmed Selim Efendi, Abdülmecid Efendi, Mehmed Şevket Efendi, Mehmed Seyfeddin Efendi
 • Kız Çocukları: Nazime Sultan, Esma Sultan, Emine Sultan, Saliha Sultan , Emine Sultan, Fâtıma Sultan , Münire Sultan

V. Murad

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1840 Ölüm Yeri: İstanbul / 1904
 • Tahta Çıkış: 1876
 • Ebeveynleri: Abdülmecid ve Şevkefza Sultan
 • Eşleri: Elârân Mevhibe Kadınefendi, Reftâr-ı Dil Kadınefendi, Şâh Cihan Kadınefendi,Meyl-i Servet Kadınefendi, Resan Hanımefendi, Cevher-Riz Hanımefendi, Nev-Dürr Hanımefendi, Ramişe-Naz Hanımefendi, Ramişe-Naz Hanımefendi, Visal-i Nur Hanımefendi, Tarân-ı Dil Hanımefendi
 • Erkek Çocukları: Şehzade Mehmed Selahaddin Efendi
 • Kız Çocukları: Hatice Sultan, Fehime Sultan, Fatma Sultan, Aliyye Sultan

II. Abdülhamid

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1842
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1918
 • Tahta Çıkış: 1876
 • Ebeveynleri: Abdulmecid ve  Tirimüjgan Kadınefendi
 • Eşleri: Nâzikedâ Başkadınefendi, Safi-Naz Nur-Efzun Kadınefendi, Bedrifelek Kadınefendi, Bîdar Kadınefendi, Dil-Pesend Kadınefendi, Mezîde Mestan Kadınefendi, Emsal-i Nur Kadınefendi, Gazi Şahid Ağır Muhammed Bey kızı Kadınefendi  Kadınefendi, Sazkâr Hanımefendi, Peyveste Hanımefendi, Fatma Pesend Hanımefendi, Behice (Maan) Hanımefendi, Saliha Naciye Hanımefendi, Dürdane Hanımefendi, Calibos Hanımefendi, Nazlı Yâr Hanımefendi
 • Erkek Çocukları: Mehmed Selim Efendi, Ahmed Nuri Efendi, Mehmed Abdülkadir Efendi, Mehmed Burhaneddin Efendi, Abdürrahim Hayri Efendi, Ahmed Nureddin Efendi, Mehmed Bedreddin Efendi, Mehmed Abid Efendi,
 • Kız Çocukları: Ulviye Sultan, Zekiye Sultan, Naime Sultan, Naile Sultan, Şadiye Sultan, Ayşe Sultan, Refia Sultan, Hatice Sultan, Aliye Sultan , Cemile Sultan, Samiye Sultan, Saliha Sultan

Mehmed Reşad

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1844
 •  Ölüm Yeri: İstanbul / 1918
 • Tahta Çıkış: 1909
 • Ebeveynleri: Abdülmecid ve Gülcemal Kadınefendi
 • Eşleri: Kâmura Kadınefendi, Dürr-i And Kadınefendi, Mihr-Engiz Kadınefendi, Naz-Perver Kadınefendi, Dil-Firib Kadınefendi
 • Erkek Çocukları: Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi, Şehzade Mehmed Necmettin Efendi , Şehzade Ömer Hilmi Efendi
 • Kız Çocukları: –

Mehmed Vahdeddin

 • Doğum Yeri: İstanbul / 1861
 • Ölüm Yeri: İstanbul / 1926
 • Tahta Çıkış: 1918
 • Ebeveynleri: Abdülmecid ve Gülüstü Hanım
 • Eşleri: Emine Nazik-Edâ Baş Kadınefendi, İnşirah Kadınefendi, Şadiye Müveddet Kadınefendi, Nevvare Kadınefendi, Nimet Hanımefendi
 • Erkek Çocukları: Mehmed Ertuğrul Efendi
 • Kız Çocukları: Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan
Yorum Yap

Yorum Yap