İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Sağlık
  3. Öğrenme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Öğrenme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

featured

Öğrenme esas anlamıyla “bilginin sürekli duruma gelmesi ve kazanılması” şeklinde ifade edilir. Bu noktada kalem, öğretmen, psikolojik danışman, tedavi benzeri kavramlar sözcükten çok bir konteksti simgeler. İnsan bu sözcüklerin arkasındaki sübjektif manayı öğrenir. Öğrenme kabiliyetiyle insanlar etrafını tanır, manalandırır, kategorize eder, adapte olur, hayatı kolaylaşır. Bundan dolayı öğrenme nedir ve nasıl gerçekleşir cümleleri insan yaşantısında oldukça mühim bir yer tutar.

Öğrenme Ne Demektir?

Öğrenme bilgiyi parçalara ayırma, algılama, yeniden organize etme, lüzumlu yerlerde zihinden geri çağırma, gereksinim duyulan yerlerde ise kullanma sürecidir. Bu hususta öğrenmenin daimi duruma gelmesi için yinelemek gerekir. Böylelikle davranışlar daimi duruma gelir. Öğrenme sürecinde etraf da etkin rol oynar. Yeni davranışların kazanılması, maharete çevrilmesi, farklılığın gerçekleşmesi benzeri süreçlerde etraf da etkilidir. Yakınsak gelişim alanı da öğrenme sürecinde tesirlidir.

Öğrenme Ne Zamana Kadar Devam Eder?

Öğrenme daimi ve gelişimsel bir süreçtir. İnsan, yaşamayı sürdürdükçe öğrenme de gerçekleşir. Çevreyle etkileşim, sosyal iletişim devam ettikçe kişinin öğrendiği bilgiler de artar. Bu hususta zihin geniş bir kapasiteye sahiptir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için daimi duruma gelmesi şarttır. Şayet ki davranış sürekli duruma gelmiyorsa, yinelenmiyorsa bu durumda öğrenme gerçekleştirilmiştir denilemez. Öğrenmek demek doğruyu bilmek demek değildir. Bundan ötürü öğrenme ile doğru bilgiye ulaşma birbirinden ayrı tanımlardır.

Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?

İnsan, gün içerisinde etraftan bir hayli fazla uyaran alır. Etraftan gelen her uyaran kayıt altına alınmaz. Mesela kişi bir otobüs yolcuğunda yanında konuşan kişiyi duyar fakat her söyleneni kayıt altına almaz. Bu tarz durumları zihin bir zaman sonra siler. Çevreden gelen uyaranlar algılandıktan sonraysa kişiler kendilerine gelen bilgileri kayıt eder. Kayıt esnasında işine yarayacak bilgileri ayıklar. Daha sonrasında ayıklanan bilgiler kısa süreli bellek sistemine gönderilir. Burada gerçekleşen her çeşit eylem iradi olarak gerçekleşir. Böylelikle esas öğrenme başlar.

Bilgi Nasıl Kalıcı Hale Gelir?

Bilginin uzun vadeli belleğe geçmesi de iradi bir davranıştır. Eğer ki zihin bilginin yararlı olacağını düşünürse uzun vadeli belleğe aktarır. Kişinin burada bu okuduklarının işine yarayıp yaramayacağı eski yaşantılarıyla ve eski öğrendikleriyle de alakalıdır. Şayet ki kişi kendisine “nasıl öğrenirim acaba” sorusunu sorduysa zihni bu bilgiyi daha kolay kayıt altına alır zira zihni bu bilgiye ihtiyacı olduğu gerçeğini bilir. Bunun için öğrenme nedir nasıl gerçekleşir sorusunu sorar.

Son etap ise öğrenilen bu bilginin uzun vadeli bellekte daimi hale getirilme etabıdır. Bu aşamada bilgiler kayıt altına alınır. Eski bilgilerle yeni bilgiler harman edilir ve bir arada saklama sürdürülür. Uzun süreli bellek de bunun gibi bir yapıyla işler.

Öğrenme Nasıl Kolaylaşır? Öğrenme Basamakları Nelerdir?

Öğrenmeyi kolay hale getiren birtakım yapılar da mevcut bulunur. Bunlar algıda seçicilik ve gizil öğrenmedir. Şayet ki kişi o gün bir konu hakkında araştırma yapıyorsa ve o konu hakkında gözüne bir yazı çarparsa daha kolay öğrenir.

Uyaran gelir. Bunun akabinde kişi bu uyaranı duyusal bellekte kayıt altına alır. Daha sonra algı ve dikkat bölümü devreye girer. Şayet ki bilgi işe yarayan bilgi ise kişi bunu kısa süreli belleğe aktarır. Zihin bu bilgiyi öğrenmem gerekmektedir derse yineler.

Böylelikle kodlara ayırır. Çizerek şema durumuna getirir ve uzun vadeli belleğe aktarır. Gereksinimi olan yerde bilgiyi bu noktadan çağırır ve kullanır. Öğrenme nedir ve nasıl gerçekleşir sorusuna dikkat bellek de yanıt verir.

Önerilen Yazı
Zeka Geliştiren Besinler Nelerdir?
Yorum Yap

Yorum Yap