İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Sağlık
  3. MBTİ Kişilik Tipleri Nelerdir? Myers-Briggs Kişilik Tipleri

MBTİ Kişilik Tipleri Nelerdir? Myers-Briggs Kişilik Tipleri

MBTİ Kişilik Tipleri Nelerdir

Psikoloji içerisinde önemli yeri olan kişilik testleri farklı yaklaşımlar sonucunda oluşmuştur. Bunlardan birisi de Myers-Briggs kişilik tipleri testidir. Ortak duygusal ve davranışsal durumları ifade eden farklı kişilik tipleri vardır. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) açılımındaki kişilik tiplemesi dörtlü harfli gösterge ile adlandırılır. Bu test kişilik tipinin, güçlü yanlarını ve tercihlerini açıklamak için tasarlanmıştır.

MBTI Kişilik Testi Nasıl Ortaya Çıktı?

MBTI kuramı dünyada en yaygın kullanılan kişilik tespiti yöntemlerinden birisidir. Bu testin ortaya çıkışı 2. Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. Kadınlar endüstriyel alanda iş hayatına atıldıktan sonra kendilerinin hangi alan için daha verimli ve uygun olduklarını anlamak amacıyla bu yöntemi geliştirmiştir. Yöntemin oluşmasında Carl Jung’un teorileri göz önünde bulundurulmuş ve yöntem 1921’de Pyschological Types kitabında yer almıştır.

MBTI Kişilik Tipleri Nelerdir?

Temelde dört tane kişilik özelliğinden yola çıkarak yapılan seçimler sonucunda 16 farklı kişilik tipi oluşmuştur. Harflere denk gelen kişilik özellikleri şu şekildedir.

  • İçe dönüklük (I) – Dışa Dönüklük (E)
  • Sezgisel (N) – Sağduyulu (S)
  • Hisseden (F) – Düşünen (T)
  • Kavrayan (P) – Yargılayan (J)

ISFJ (Savunmacı)

ISFJ kişilik tipi koruyucu ve savunmacı özelliktedir. Düzen hayatlarında önemli bir yerdedir. Güçlü hafızaları, insanlarla ve çevreyle ilgili detaylı gözlemleri yapar ve bunları kolayca hatırlamalarını sağlar. Bu yüzden insanlara ayak uydurmakta ve onlarla anlaşmakta zorlanmazlar. Buna rağmen konu kendi duygularına geldiğinde genellikle bunları kolay bir şekilde ifade edemezler.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ESFJ (Organizatör)

Kişilik Tipleri

Organize etme, planlama ve programlama konusunda eylemler yapan bu kişilik tipi, her şeyi kontrol ve yönetme isteği ile diğer kişilerin çevresindeki yaşantıya hakim olmak isteğindedir. Çevreden onay almak, iyi davranışları ile takdir edilmek ve fark edilmek onlar için önemlidir.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ISTJ (Lojistikçi)

Kişilik Tipleri

ISTJ kişilik tipi sorgucu yaklaşımlarıyla ve de planlı ve düzenli davranışlarıyla ön plana çıkar. Planlı ve düzenli yaşamaktan büyük zevk alırlar ve her şeyi tüm detayları ile düşünürler. ISTJ kişilik tipinde sorumluluk ve gerçeklik bu kişiler için vazgeçilmezdir. Kurallara ve yasalara uymaktan kaçınmazlar. Genellikle güvenilir kişilerdir.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ESTJ (Yönetici)

Kişilik Tiplerii

Yönetici kişilik tipi olarak bilinir. Gelenek ve kurallara bağlılığı güven duygusuyla bağdaştırmışlardır. Genellikle devletle ilgili görev ve kuruluşlarda yer alırlar. Sert ve inatçı özellikleri baskındır. Özgüven noktasında güçlüdürler ve başarı odaklı planlar yaparlar. Olumsuz sonuçlarda kızgın ve asabi tavır sergileyebilirler. Kişilerin tepkilerini öngörmede iyidirler.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ESFP (Eğlendirici)

Kişilik Tipleri

Pratik ve beceri yönünden zengin sayılan ESFP kişilik tipi, uygulayarak ve deneyimleyerek öğrenmeyi isterler. Daha çok anda kalmayı, anda yaşamayı severler ve olayların sonuçlarına çok dikkat edip üzerinde düşünmezler. Karşı tarafın hislerini ve tepkilerini öngörebilecek yapıdadırlar.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ISTP (Becerikli)

Kişilik Tipleri

ISTP kişilik tipi becerikli olarak görülen bir tiptir. Sorunlara sonuç odaklı yaklaşım sergileyerek sorunun kaynağına ulaşmayı ve çözüm bulmayı isterler. Topluluk içinde rahat davranışlar sergilemesine bakılmaksızın aslında içten içe kapanık ve sessiz tiplerdir. Nesnel yargıları önemli bulur, kolay empati sağlayamayabilirler. Her ne kadar risk içeren davranışlarda bulunsalar da kendilerine karşı duygusal olarak baskıcıdırlar.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ESTP (Girişimci)

Kişilik Tipleri

Girişimci özellikleri ön plandadır. İletişim becerileri dışa dönük olmaları nedeniyle çok güçlüdür. Karar verme süreçlerinde hızlıdırlar ve herhangi bir sorun karşısında pratik çözüm üretirler. İlişkilerde, gözlemci ve ayrıntıları gözeten bir tiptir. Gelişi güzel davranışları ve anlık tepkileri, planlı davranmaya tercih ederler. Basit bilgileri dikkate alırlar ve gerçek olanla ilgilidirler.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ISFP (Maceracı)

Kişilik Tipleri

Maceracı olarak da adlandırılan ISFP kişilik tipi karar verirken birçok seçeneği değerlendirmek, haberdar olmak istediklerinden dolayı karar verme noktasında ertelemecidir. Kişilik özellikleri hassas, nazik ve arkadaş canlısı olarak bilinir. Kendisiyle vakit geçirmek ona iyi gelir. Çok rahat anlaşılabilecek kişiler olmasının nedeni bu kişilik tipinin, insanları olduğu gibi kabul etmesidir. Anın tadına varmayı isterler ve ayrıntılara dikkat ederler. Olaylara gerçekçi yaklaşırlar.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ENFP (Kampanyacı)

Kişilik Tipleri

ENFP kişilik tipine sahip insanlar mükemmel seviyede iletişim becerisine sahip olurlar. Kendisinin dışında kalan insanları da önemser ve onların hislerini anlamakta gerçekten iyidirler. Genellikle neşeli ve coşkulu tavır sergiler, çekiciliği, gayreti ve yaratıcı özelliği ile lider ruhlu kişilerdir. Odak noktaları şimdiden ve geçmişten ziyade gelecektir. Bu kişilik tipinin olumsuz sayılabilecek yönü dikkatlerinin çabuk dağılabilmesidir.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

INFP (Arabulucu)

Kişilik Tipleri

Sessiz, çekingen ve aynı zamanda içe dönük tutumlar sergileyen INFB kişilik tipi sosyal ortamları tercih etmez. Sadece yakın çevresi ile iletişimini devam ettirir. Karar verirken sezgileri ön plandadır ve önemli bir konu hakkında karar verme aşamasını geciktirmeyi huy edinirler. Ara bulucu kişilik tipi olarak da adlandırılır. Önemli olduğuna inandığı şeylerde dikkatli ve özenli çalışırken, sıradan ayrıntıları önemsemezler.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ENFJ (Önder)

Kişilik Tipleri

İçten, samimi ve sosyalleşmeyi seven kişilik tipidir. Güçlü iletişimleri ve sevecen davranışlarıyla kişileri cesaretlendirmekten ve yardımseverlikten oldukça zevk duyarlar. Kendilerine karşı acıması pek olmayan ve kendisini sürekli eleştiren, kendisinden daha çok başkasına vakit ayıran kişilerde görülen kişilik tipidir.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

INFJ (Savunucu)

Kişilik Tipleri

Savunucu olarak adlandırılan kişilik tipi, sezgisel açıdan ve duygu çözümlemesi açısından oldukça güçlüdür. Empati duygusu çok fazla gelişmiş kişilerde bulunur. INFJ kişilik tipi, kararlılık ve inançlarına bağlılık noktasında katıdır. Her ne kadar içe dönük olsalar da çevredeki insanlarla anlamlı ve güçlü ilişkiler kurarlar. Yardımsever özellikte olup, olumsuz durumları iyiye çevirme noktasında başarılıdırlar. Planlı yaşar ve kontrolcü bir anlayıştadırlar.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

INTJ (Mimar)

Kişilik Tipleri

Mimar kişilik tipi olarak bilinir. Somut ayrıntılardan ziyade soyut verilere odaklanmayı ve genelde yalnız çalışmayı severler. Mantıklı ve objektif hareket etmeyi tercih ederler. Düzenli ve planlı olmayı sevdikleri kadar kontrolü elde tutmayı da bir o kadar severler.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

INTP (Mantıkçı)

Kişilik Tipleri

Mantıkçı olarak adlandırılan bu kişilik tipi, kelimelerle düşünce aktarımını olabildiğince akıllıca kullanır. Yaşama amacını öğrenmeye çalışır ve karşılaştığı kararsızlıkları kolayca çözebilir.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

ENTP (Tartışmacı)

Kişilik Tipleri

Tartışmacı olarak adlandırılan kişilik tipi, kurallara ve yeniliklere karşı aykırılık çıkaran aynı zamanda bulunduğu çevrede olup bitenden haberdar olmaktan ve farklı olasılıkları düşünüp hesap etmekten hoşlanır.

Daha fazla bilgi almak için

ENTJ (Buyurucu)

Kişilik Tipleri

Buyurucu olarak adlandırılan kişilik tipi, komutan kişilik tipi olarak da bilinir ve çevresindeki kişilerle sosyalleşmeyi sever, nesnel ve mantıksal karar vericidir, planlayarak hareket eder ve bunun hissettirdiği öngörülebilir olma ve kontrol duygusu vazgeçilmezleridir. Sorun tespiti noktasında oldukça başarılıdır ve sorumluluk severler.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

 

Yorum Yap

Yorum Yap