1. Ana Sayfa
  2. Hayvanlar

Evcil Kedilerin Atası

Evcil Kedilerin Atası
+ - 0

Evcil kedilerin atası Felis Silvestris adlı yaban kedisidir. Bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmada, kedilerin dünyamızda yaklaşık 11 milyon yıldır var olduğu belirtilir. İnsanlarla yaşamları her ne kadar daha öncesine dayansa da, günümüzden 10.000 yıl öncesinde insanlar tarafından evcilleştirilmeye başlanmıştır.  Günümüzdeki evcil kedilerin neredeyse tamamı Afrika yaban kedisi, Avrupa yaban kedisinden türemiştir.

Kedilerin Atası Kimdir?

kedi

Büyük kediler Bazı bilim insanları, Viverridae familyasının Aelurogale ve Eofelis cinslerinden 50-60 milyon yıl öncesinde koparak türedikleri yönünde görüşler ileri sürmektedirler. Oligosen çağından kalma 34 milyon yıllık fosillere rastlanmıştır. Araştırmacılar kedigiller familyasını üç genel sınıfa ayırarak incelemişlerdir.

  • Acinonychinae familyası; çita ve alt familyasından oluşur.
  • Pantherinae familyası; Aslan, kaplan, jaguar, leopar ve kar leoparından ve alt familyalarından oluşur, genel ayırt edici özellikleri kükremeleridir.
  • Felinae familyası; geri kalan tüm kedigiller bu familyaya girmekte, genel özellikleri yapıları itibari ile daha küçük ve evcil kedilere benzemeleridir.

DNA araştırmasında her ne kadar diğer türleri ile benzerlikleri bulunsa da DNA’ları kaplanlarla yüzde 95 benzerlik göstermektedir.

Büyük Kediler Ve Küçük Kedilerin Benzerlikleri

Vücut ölçüleri farklılık gösterse de, çeşitli sınıflamalara ayrılarak incelense de diğer hayvanlardan ortak özellikleri ile kolayca ayırt edilirler.

  • Aslan hariç diğer tüm türler yalnız avlanır ve iyi birer avcıdırlar
  • Koku alma, işitme duyuları fazla gelişmiştir.
  • Patileri ve hareketli pençeleri vardır, sadece çitalar pençelerini çekemez
  • Bıyıkları vardır
  • Vücutlarının yapısı gereği hızlı koşarlar
  • Erkek ve dişilerin kürk yapıları benzerlik gösterir. Sadece aslanlar bazen sürü halinde avlanır.
  • Erkekleri dişilere göre daha iridir
  • Gece görebilme özellikleri vardır
  • Man kedileri istisnadır; vücutlarını dengede tutabilmek için dizayn edilmiş kuyrukları vardır
  • Köprücük kemikleri olmadığı için kafalarının geçtiği her yere kolaylıkla girebilirler
  • Etçil yırtıcılardır
  • Ön ayaklarında 5, arka ayaklarında 4 parmak bulunur
  • Ön sezileri oldukça gelişmiştir
  • Yırtıcı dişleri vardır. Dilleri zımpara gibi dikenlidir, tüylerini taramakta ve yiyeceklerini ayırt etmekte kullanırlar
  • Dört ayaklı, memelidirler

Büyükten küçüğe tüm kedigiller farklı sınıflamalara ayrılarak incelense de istisnalar hariç hepsi ortak fiziksel özellikler taşır. Evcil kediler bizlerle ortak yaşam alanlarını paylaşsa da onlar da yırtıcı kuzenleriyle aynı özellikleri taşır, her biri birer yırtıcı ve avcıdır.

Kaç Tane Kedi Türü Vardır?

kedi

Bilim adamları, “Kediler hangi hayvanın soyundan gelmiştir? Türleri nelerdir?” sorularına yönelik birçok araştırma yapmıştır. Felidae familyasından 10-15 milyon yıl önce yaşamış Pseudaelurus soyundan geldiğini, Uluslararası araştırma kuruluşlarının ve organizasyonlarca farklılık gösterse de, 70’den fazla ırkının olduğu sanılmaktadır. Evcil kedilerin 33 ırktan meydana geldiği ve sayılarının 500 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’deki Kedi Irkları

Tarihte birçok kedigiller türüne ülkemizde rastlansa da, halen yaşayan türleri; karakulak, bataklık vaşağı, Avrasya vaşağı olarak bilinmektedir. Zaman içerisinde değişik ırktan olan evcil kediler Türkiye’ye gelmiş veya getirilmiş olsa da Türkiye’ye özgü bilinen tescillenmiş evcil kedi türleri Ankara kedisi ve Van kedisidir.

İlk Kedi

Mitolojide; ilk yaratılan insanlar Adem ve Havva, ilk yaratılan hayvan kedi ve yılandır. Hemen hemen tüm inançlarda kedi iyiliği, yılan kötülüğü simgeler. Çankırı ili sınırları içerisinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, günümüzdeki kedilerin atası sayılan kılıç dişli kedigillerin fosillerine rastlanmıştır.

Fosiller üzerinde yapılan araştırmada günümüzden yaklaşık 9000 yıl öncesine ait olduğu belirlenmiştir. Bulunan fosilin tarihinden yola çıkarak, evcil kedilerin dünyaya Anadolu’dan ve Mısır’dan yayıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Yaşam alanlarını paylaştığımız patili dostlarımız kedi ırkların alt familyasından olup, evrim döngüsünde çok az değişikliklere uğrayan hayvan türlerindendir. Her ne kadar evcil kediler evcil olarak nitelenmiş olsalar da, aslında diğer evcil hayvanlardan tamamen ayrı bir kategoride incelenmeleri gerekir. Kediler tam evcilleştirilen hayvanlar değildir. Yarı evcilleştirilmiş vahşi hayvanlardır.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yap