İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

Kanuni’nin Oğlu: Sarı Selim

Kanuni’nin Oğlu: Sarı Selim
+ - 0

 

2.Selim Muhteşem Yüzyıl dizisine de konu olan Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan ile evliliğinden olan oğludur. Veziriazam Makbul İbrahim Paşa’nın düğün şenliklerinde 30 Mayıs 1524 yılında Topkapı Sarayı içinde dünyaya gelmiştir. İstanbul ilinde doğan ve saltanat makamına geçen ilk padişah olmasının yanı sıra on birinci Osmanlı padişahı ve doksanıncı İslam halifesi olmaktadır.

2. Selim’in çocukluğu, idari tecrübelerini kazanması için sancağa gitmesine kadar olan sürede sarayda iki ağabeyi olan Mustafa ve Mehmet ile geçmiştir. 1566 yılında babasının ölümünden sonra hayatta kalan tek oğlu olduğu için tahta geçmiştir.

Sarı Selim Kimdir? Şehzadeliği

Sarı Selim, 1524 yılında Topkapı Sarayı’nda dünyaya gelmiştir. Çocukluğu sarayda ve iyi bir eğitim ile geçmiştir. 1542 yılında ilk görev yeri Konya iline Sancak Beyi olarak gönderilmek olmuştur. Abisi Şehzade Mehmet 1543 yılında vefat etmiş ve hayatta olan en büyük oğlu Sarı Selim olduğu için Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan önderliğinde taht yarışında öne çıkmıştır.

Daha sonra şehzadelere tahsis edilen Saruhan sancak beyliği Manisa’ya nakledilmiştir. Sarı Selim Manisa’da kaldığı süre boyunca, hakkında hoş olmayan izlenimlere sebep olarak pek başarılı bir yönetici olmamaktadır. Manisa’da kaldığı 14 senede birkaç imar çalışmasında bulunduğu ve ikinci kez gönderildiği Konya’da ise kardeşi 1. Beyazıd ile mücadele ettiği bilinmektedir.

1559 yılında kardeşiyle yüzleşen Sarı Selim, kanlı olan bir çatışma içine girerek, Beyazıd’ı bozguna uğratmıştır. Bu mücadele onun fiilen katılıp idare ettiği ilk ve son askeri harekât olmuştur. 1562 yılında ise Kütahya’ya gönderilerek burada saltanatı bekledi.

Sarı Selim Kaç Yıl Tahta Kaldı?

Sultan Selim kendisini tahta olduğu sürede hiçbir sefere çıkmamıştır. Tam olarak 8 yıl 2 ay 19 gün süresince padişahlık yapmış ve 15 Aralık 1574 yılında vefat ettiği bilinmektedir.

Kanuni’nin Oğlu: Sarı Selim

Sarı Selim Nasıl Bir Padişahtı?

2. Selim dönemi kısaca tahta oturmasıyla ilk devlet adamları biat ederek ve İstanbul’da 3 gün kalarak orduya katılmak için yola çıkmasıyla başlamıştır. Sultan Selim babası Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatından sonra padişah olarak Venedik ve Cenevizliler’den alarak fethettiği yerler olarak ilk yer Sakız adası olup 1566 yılında adayı fethederek boğazlarında güvenliğini sağlamıştır. 8 yıl süren bu saltanat döneminde hiçbir sefere çıkmayarak ilk Osmanlı padişahı olan II. Selim, vaktinin çoğunu İstanbul’daki sarayda, kış aylarında ise Edirne’de kalarak geçirmiştir. Bu sırada şehzadelik döneminde olduğu gibi eğlence hayatına geri dönmüş, çevresinde şairler ile çeşitli zevk ehlileri yer almaktadır.

İşleri Sokullu Mehmet Paşa’ya bırakan ve zaman zaman yapılacak askeri harekâtların planlanması etkili olmaktadır. Ayrıca saltanat döneminde ilk kriz 1567 yılında Mutahhar İsyanı olarak çıkmıştır. Bu isyanı bastırdıktan sonra Edirne’ye geçmiş ve burada bulunan elçiler ile görüşmüştür. Sonuç olarak Safeviler ile olan barış durumunun devam etmesi kararını almışlardır.

1574 yılında ise zevk ile eğlene hayatında çekilip tövbe eden Sultan Selim’in sağlık durumu ise gittikçe kötüleşmeye başlamış olup bu yıl içerisinde vefat etmiştir. Sultan Selim’in ölümü ile tahta oğlu Murat geçmiştir. III. Murat İstanbul’a gelene kadar 12 gün boyunca sarayda buzlukta kalan Sultan Selim’in cenazesi saray avlusunda yer alan servi ağaçlarının altına yerleştirilmiştir. Daha sonra Ayasofya Camii avlusu içinde kendi emriyle yapımı başlatılan türbesinin bulunduğu yere hazırlanarak katledilen beş şehzade ile aynı yere defnedilmiştir.

Sarı Selim Neden Alkolikti?

Padişahların arasında içki içmeye en düşkün olan II. Selim olup lakabı da Sarhoş olmuştur. Ayrıca bu dönemde sınırsız içki serbestliği getirilmiştir. Sarım Selim’in zevke ve eğlenceye çok düşkün olması onu alkolik etmiştir.

Kanuni’nin Oğlu: Sarı Selim

Sarı Selim Sultan

2. Selim Osmanlı tarihi boyunca devlet yönetimi ile ilgilenmeyen, ordunun başında bir sefere gitmeyen ilk padişah olarak bilinmektedir. Yönetimi ise kızı Esmehan Sultan’ın kocası Sokullu Mehmet Paşa’ya bırakmıştır. Sokullu Mehmet Paşa’da zeki ve çok başarılı bir sadrazamdır.

Bunun yanında Culus bahşişinin ilmiye sınıfına verilmesini ilk olarak II. Selim çıkarmıştır. II. Selim döneminde Ayasofya Camii’nin yeniden onarımı yapıldı. Selimiye Camii ise Mimar Sinan tarafından bu dönemde inşa edilmiştir. Babası gibi II. Selim’de divan edebiyatı için birçok eser bırakmış olan bir şairdir. Özellikle Nurbanu Sultan’a yazmış olduğu şiirler divan edebiyatında en güzel eser olarak geçmektedir.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yap