İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Din

İslam’da Rüyanın Yeri Ve Önemi Nedir?

İslam’da Rüyanın Yeri Ve Önemi Nedir?
+ - 0

İslam’da rüyanın yeri ve önemi, İslam âlimlerine göre insanların ruh ile gördüğü ve akıl ile idrak etmeye çalıştığı bir olaydır. Rüya gerçek âlemden rü’yet âlemine sembol şeklinde indirilen ilham olarak değerlendirilmektedir. Sûfîler rüyayı uyku ile misal âlemi izleyen ve ruhunda bu gördüklerini uyanınca hatırlaması olarak açıklamaktadır. İslam kültüründe kişilerin gördükleri rüyaların yorumlanması yaygın olan bir uygulamadır.

Uyku esnasında yaşanan olayların afaki ve enfüsi yönlerini ayırt etme ve onların ardındaki hakikati öğrenme demek olan sembolik bir dilin anlaşılmasıdır. Bu anlamda rüyaların yorumlarını yapanlara muabbir, bu şekilde yazılan kitaplara ise tabirname denilir. Rüyalar insanlarla birlikte var olan olgudur. İnsan fizyonomisinde yapılan araştırmalar rüya ile yemek yeme veya su içme gibi bir ihtiyaç olduğunu belirtilmiştir. Dini literatürlerde genel olarak üç çeşit rüyalardan bahsedilmektedir. Bunlar; rahmani rüya, şeytani rüya ve nefsani rüyalardır.

Rahmânî Rüya Nedir?

Doğrudan Allah tarafından ya da melekler vasıtasıyla kalplere yansıyan ve bazı manalar taşıyan mesaj içerikli rüyalardır. Bu rüyalara sadık rüya veya Salih rüyalarda denilmektedir.

Haberci Rüyalarda Zaman Var Mıdır?

Haberci rüyalar, kişilerin fizyolojik ve patolojik durumlarına göre değil de insanların olağan hallerde bilmediği imaj ve bilgileri içermektedir. Bu rüyalar görüldüğünde ruhlarda sürekli ve derin izler oluşturmaktadır. Aynı zamanda haberci rüyalarda zaman kavramı dolunay fazı döngüsünde -3, +3 günlerinin etrafında görülen rüyalar haberci rüya niteliği taşımaktadır. Bu nedenle rüyayı ne zaman gördüğünüz ile Ay’ın fazını göz önünde bulundurulması bu rüyalar için daha etkili olmaktadır.

Nefsani Rüya Nedir?

Nefsani rüyalar, İslami kaynaklara göre cismani rüya olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak bu rüyalar uyumaya başlayan ilk saatlerde kendini gösterir. Daha çok günlük yaşam ve insanoğlunun gün içinde kafaya takmış olduğu şeylerle ilgili ortaya çıkan rüyalara denilmesidir. Bundan dolayı uyumanın başlangıcında insanların sinir ve duygu şeklinde olan hassas noktaları bir süre daha çalışmaya devam eder. Genel olarak nefsani rüyalara örnek olarak bir kişinin gün içinde çalışmış olduğu ve tamamlanmış olarak bıraktığı bir işi rüyada tamamlamış veya tamamlamaya devam ediyor gibi görme şeklidir. Bu tip rüyalar bir anlam içermediği için basit rüyalardır.

Salih Rüya Nedir Ve Ne Zaman Çıkar?

İbn Haldun’un Mukaddime’denin söylediği gibi tasavvufta rüyalar üç gruba ayrılır. Bunlar: İlahi kaynaklı olan rüyalar, bu rüyalar açık olduğunda herhangi bir yoruma gerek olmaz. Doğru ve görüldüğü gibi çıkan bu rüyalara Salih rüyalar denir bu rüyalar Allah’tan bir mucizedir ve bu rüyalar çok az görülür. Salih rüyaların ne zaman çıkacağı tam olarak bilinmese de en sadık rüyanın seher vaktinde görülen rüya olduğu bilinmektedir.

İslam'da Rüya

Sabah Namazından Sonra Görülen Rüya Gerçek Çıkar Mı?

Sabah namazının ardından görülen rüyalar rahmani rüyalar olarak yorumlandığı gibi doğruluğuna da inanılacak rüyalardır. Bu rüyalarda belli mesajlar vardır. Allah’ın müjde veya korkutma anlamında melekler aracılığıyla insanlara gösterdiği rüyalardır. Bu rüyaların asıl amacı bilgi vermek veya gelecekte olan olaylar hakkında bir takım işaretler göstermektir.

Bu rüyalar Allah’ın kullarına gösterdiği rüyalar olup haktır ve bu rüyalara inanmak gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de sabah namazının ardından görülen rüyalardan da bahsedilerek bu rüyalardan peygamberlerin gördüğünü belirtmiştir. Bu rüyalar bazen bir olayı müjdelerken bazen de bir günahı gösterir veya gelecekte oluşacak bir felaketi haber verir. Bu doğru olan rüyalar daha çok abdestli olarak veya dua ederek uykuya yatıldığı vakitlerde görülmektedir.

Bu zamanda bir rüya gördüğümüzde rüyaları yorumlara bilgisine güvendiğimizi kişilere giderek rüyamızı anlatmalı ve ondan yorumlaması isteyerek yaşantımıza yön vermeliyiz. Eğer görülen rüya müjdeli bir rüya ise buna sevinip şükretmeli ve şükür amaçlı sadaka vermeliyiz. Rüya kötü ise dualar ve tövbe ederek Allah’a sığınmalıyız.

Rüya Allah’tan Mıdır?

İnsanların uykuları esnasında gördüğü rüyalar bazen Allah tarafından gösterilmektedir. Eğer bu rüyalar Allah tarafından görülür ise bazen bir müjde, bazen bir uyarı veya bunların dışında herhangi bir durum olmaktadır. “Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır.” (39/Zümer, 42) Bu ayette denilmektedir ki, Allah subhanehu ve teâlâ kişileri uykularında öldürerek ruhlarını bedenlerinden çıkarır. Bu nedenle insanlar uyuduklarında ölü gibidirler. Ruh bu esnada gezmeye başlar ve gezerken meleklerden biri onu tutabilir ve fayda sağlayacak, yol gösterecek örnek ile işaretler verebilir. Bu ister korkutma olsun ister müjde olsun ya da gelecekteki bir olay olsun bunların hepsi kişinin ruhuna Allah’ın emri ile meleklerin yaptığı şeylerdir.

 

 

Yazar Hakkında

Yorum Yap