İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih

19 Kardeşini Katleden Padişah! Hangi Sultan Kimi Katletti?

19 Kardeşini Katleden Padişah! Hangi Sultan Kimi Katletti?
+ - 0

1389 yılında başlayan, Osmanlı hanedanlığında adeta gelenek haline gelen kardeş, şehzade, katliamı 214 yıl sürmüştür. 1595 yılında tahta çıkan, Osmanlı İmparatorluğunun 13. Padişahı 3. Mehmet 19 kardeşinin katlederek tarihe geçmiştir. Osmanlı’da kardeş katline dair merak edilen her soruyu bir araya getirdik.

Osmanlı Tarihinde İlk Hanedan Katli Emrini Kim Vermiştir?

Osmanlı Sultanı Osman bey kendisine karşı geldiği için amcası Dündar’ı öldürttü.

Kardeşlerini ve Oğlunu Katleden İlk Osmanlı Padişah Kimdir?

Padişah 1. Murat Hüdavendigar, tahtı ele geçirmek için ayaklanan kardeşleri İbrahim ve Halil’i öldürttü. Oğlu Savcı beyi idam ettirdi. Padişahın Kosova savaşında ölümü ile fetret devri başladı.

Şehzade Yakup’u Kim Katletti?

Sultan Kosova savaşında bulunduğu sırada Şehzade Yıldırım Beyazıd, kardeşi Şehzade Yakup’u pusu kurarak öldürdü. Sultanın ölümü ve uzun süren taht kavgaları fetret devrini getirdi. Yıldırım Beyazıd’ın oğlu Süleyman Çelebi tahta geçti. Kardeşi Musa Çelebi tarafından katledildi, Musa Çelebi kardeşi 1. Mehmed ile girmiş olduğu savaşı kaybederek idam edildi.

Osmanlı Taht Kavgasında İlk Kan Ne Zaman Döküldü?

1421 yılında 2. Murad tahta geçtiğinde, Yıldırım Beyazıd’ın oğlu olduğunu iddia eden Düzmece Mustafa ayaklanma çıkarttı. Bastırılan ayaklanmada, kellesi kesilerek öldürüldü. Osmanlı geleneklerine göre haneden halkı boğarak öldürülürdü.

Padişah
Fatih Sultan Mehmet

Saltanat Varislerinin Katledilmesi Fermanını Hangi Padişah Vermiştir?

Babasının ölümünden sonra 1444 yılında tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet, kardeşleri Hasan ve Ahmet’i öldürttü. Osmanlı tarihinde ilk defa Fatih Kanunnamesini yayınlayarak, devletin nizamı için saltanat varislerinin öldürülebileceği yayınladı. Buna dayanarak padişahlar saltanat varislerini katletmeye başladı.

İtalya’da Katledilen Osmanlı Şehzadesi Kimdir?

1481 yılında tahta Sultan 2. Beyazıd geçti. Cem Sultan öldürülmekten korktuğu için İtalya’ya sığında. Sultan tarafından gönderilen suikastçı berber tarafından boğazı kesildi.

Babasını Katleden İlk Osmanlı Sultanı Kimdir?

Kırım Hanı’nın desteğini alan Yavuz Sultan Selim, babası ile taht kavgasına tutuştu, babası tahtı bırakmak zorunda kaldı. 1512 yılında tahta çıktığında ilk iş babasını, 8 erkek kardeşini, bunların çocuklarını ve eşlerini katletti. Hastalık sonucu 1520 yılında vefat etti.

Şehzade Mustafa Nasıl Katledildi?

1520 yılında tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Selim’i tahtın varisi yapmak istiyordu. Şehzade Mustafa’nın idamı sonrası tehlikenin kalkacağını düşünerek öldürttü. Diğer oğlu Şehzade Beyazıd, ağabeyi Selim’in kendisini öldüreceğinden korktuğu için isyanı etti. Ancak sultanın emri ile çocukları ile birlikte öldürüldü.

Süleyman’ın Öz Oğlu Mu?

Bazı kaynaklar, Hürrem Sultan’ın oğlu Şehzade Selim hakkında gayrimeşru ilişkisinde meydana geldiğini, Yahudi asıllı çocuğu olduğunu veya Yahudi bir çocukla değiştirildiğini, bu şekilde Siyonizmin hayata geçirilmek istendiğini yazmaktadır. Halk arasında Sarı Selim olarak da bilinir.

Padişah
2.Selim

Sarı Selim’den Sonra Tahta Kim Geçti?

Sultan 2. Selim vefat edince tahta oğlu III. Murat geçti. 6 kardeşini öldürterek geleneği sürdürdü. 130 cariyeden çocuklarının olduğu, Safiye Sultan, Mihriban Sultan haricinde diğer tüm cariyeleri çocukları ile birlikte öldürtmüştür.

Yeniçeriler Tarafından Katledilen Padişah Kimdir?

Amcası 1. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ile Osmanlının 16. Padişahı olarak tahta II. Osman geçti, tahta geçtiğinde 12 yaşındaydı, bu sebeple Genç Osman olarak bilinir. Kardeşi Ahmet’i öldürttü. Çıkan iç isyanlarda Yeniçeriler tarafından katledildi.

Kardeşlerini Katleden Deli Padişah Kimdir?

1640 yılında tahta çıkan I. İbrahim, ağabeyinin ölümü üzerine tahta geçmiştir. Öldürülme korkusu ile yaşadığından, saraydan çıkmadığından Deli İbrahim olarak bilinir. İsyancılar tarafından idam edildi.

Annesini Katleden Padişah Kimdir?

Osmanlının 19. Padişahı IV. Mehmed, tahta çıkan en küçük padişahtır. 8 yaşında annesi Turhan Sultan ve Kösem Sultan’ı öldürttü. Ordu tarafından tahttan indirildi.

Sadrazam Nevşehir’li Damat İbrahim’i Kim Katletti?

1703 yılında tahta çıkan Sultan 3. Ahmed tarafından öldürüldü, çıkan Patronu Halil isyanını bastırmak için kellesi isyancılara verildi.

Padişah
IV. Murat

11 Yaşında Kardeşlerini katleden Padişah Kimdir?

1603 yılında, 11 yaşında tahta geçen IV. Murat 3 kardeşini öldürttü.

  • Şehzade Süleyman
  • Şehzade Beyazıd
  • Şehzade Kasım

Kardeşlerinden sadece kendisinden sonra padişah olacak Deli ibrahim’i öldürtmedi. Padişahlığı döneminde en çok sadrazam katleden olarak tarihe geçmiştir.

Osmanlıda Kardeş Katli Ne Zaman Son Buldu?

Kabakçı isyanı sonrasında tahta geçen, Osmanlı İmparatorluğunun 30. Padişahı 2. Mahmud ilk iş olarak, ekber sistemi geleneğini getirerek, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanat varisi olmasına karar verdi. Bu tarihten sonra hanedan halkından kimse katledilmedi. Tahttan indirilen IV. Mustafa yeniden ayaklanma çıkarınca sultanın emri ile öldürüldü.

Kardeş Katli Hangi Padişah Tarafından Kaldırıldı?

Kardeşi Şehzade Mahmut’un babası tarafından öldürülmesinden sonra, 1603 yılında Osmanlı tahtına 1. Ahmet geçti. Saltanat varislerinin canına dokunulmayarak esaret sistemi getirildi. Şehzadeler için kafes hayatı başladı.

Yazar Hakkında

Yorum Yap